מדדי הערכה עברית

מרכיבי הציון בעברית שכבה ז'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

35%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

35%

הבעה בע"פ

15%

מחצית א'

 

 

 

 

מחצית ב'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

35%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

35%

הבעה בע"פ

15%

 

 

 

 

 

מרכיבי הציון בעברית שכבה ח'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

40%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

30%

הבעה בע"פ

15%

מחצית א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחצית ב'

 

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן או שני מבחנים

40%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

30%

הבעה בע"פ

15%

 

 

 

מרכיבי הציון בעברית שכבה ט'

 

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

35%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

35%

הבעה בע"פ

15%

מחצית א' 

 

 

 

 

 

מחצית ב'

 

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

35%

תלקיט (פירוט על מרכיבי התלקיט יינתן בשיעור)

35%

הבעה בע"פ

15%

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות