מרכיבי הציון במתמטיקה

מרכיבי הציון במתמטיקה שכבה ז

מחצית א' ומחצית ב'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

35%

מבחן

35%

מבדק

15%

 

 

מרכיבי הציון במתמטיקה שכבה ח

הקבצות א'+ב'

 

מופע הערכה

משקל באחוזים מחצית א

משקל באחוזים מחצית ב

תלמידאות

15%

15%

עבודת קיץ

6%

מבחן

32%

35%

מבחן

32%

35%

מבדק

15%

15%

 

מרכיבי הציון במתמטיקה שכבה ח הקבצה ג'

מחצית א' ומחצית ב'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

25%

מבחן

25%

מבדק

20%

בחנים קצרים/ משימות

15%

 

 

מרכיבי הציון במתמטיקה שכבה ט

הקבצות א'+ב'

 

מופע הערכה

משקל באחוזים מחצית א

משקל באחוזים מחצית ב

תלמידאות

15%

15%

עבודת קיץ

4%

מבחן

33%

35%

מבחן

33%

35%

מבדק

15%

15%

 

מרכיבי הציון במתמטיקה שכבה ט

הקבצה ג'

מחצית א' ומחצית ב'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות

15%

מבחן

25%

מבחן

25%

מבדק

20%

בחנים קצרים/ משימות

15%

 

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות