מדדי הערכה מדעים

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבת ח'

מחצית א'

 

מבחן מפמ"ר

כל הנושאים שנלמדו בכתה ז לפי דף ההכנה שנמסר לתלמידים

30%

מבדק

יסודות וטבלה מחזורית

20%

מבחן

יסודות , טבלה מחזורית, תרכובות, מבנה חלקיקי + מדעי החיים

30%

משימת צומת

 

5%

תלמידאות

 

15%

 

מחצית ב'

 

מבחן

חשמל + דמוי מיצ"ב + מדעי החיים

30%

משימת צומת

 כל הנושאים שנלמדו עד כה +משקל ומסה

 

5%

הערכה חלופית

תערובות והפרדתן (ראו פירוט לעיל) קישור מקרו-מיקרו

שיטות להפרדת תערובות

20%

מבחן

  

מבחן

רביה

30%

תלמידאות

 

15%

         

 

 


שכבת ז' 

מחצית א'

 

 

מבחן

מאפייני החומר , מסה , נפח

30%

מבדק / הערכה חלופית

הפלת ביצה + הרצאה ברקים

20%

מבחן

המודל החלקיקי:

מצבי צבירה – מקרו/מיקרו

הרכב האוויר

פעפוע – מקרו/מיקרו

נוזל ומוצק מיקרו/מקרו

 

30%

משימת צומת

 

5%

תלמידאות

 

15%

מחצית ב'

 

 

מבחן

חום וטמפרטורה

שינויי מצב צבירה – מקרו/מיקרו

שינוי נפח בחימום וקירור

אנרגיה – סוגים, גלגולים, תרשימים וגרפים

30%

מבדק/הערכה חלופית

מאזן מים- מאזן חום

20%

משימת צומת

 

5%

מבחן

תאים ומאפייני החיים

מתאים למערכות

נשימה תאית

30%

תלמידאות

 

15%

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות