מדדי הערכה בחינוך הגופני

מרכיבי הציון בחינוך גופני: שכבת ז'-ט'

מחצית א'

מופע הערכה   

משקל באחוזים

תלמידאות- מוכנות לשיעור, ציוד קבוע, מטלות במהלך השיעור

20%

השתתפות  ולמידה פעילה, יחס חיובי למקצוע

20%

התנהגות- התנהגות חיובית וכבוד כלפי המורה והחברים

20%

מבדקים מעשיים- בטן סטטי\ כפיפות מרפקים\ ריצת רצף  

40%

בונוס- ייצוג בנבחרות ומופעי ביה"ס

10%

מחצית ב'

מופע הערכה

משקל באחוזים

תלמידאות- מוכנות לשיעור, ציוד קבוע ומטלות במהלך השיעור

20%

השתתפות ולמידה פעילה, יחס חיובי למקצוע

20%

התנהגות חיובית וכבוד כלפי המורה והחברים

20%

מבדקים מעשיים בטן סטטי\ כפיפות מרפקים\ ריצת רצף

30%

מבחן עיוני

10%

בונוס- ייצוג בנבחרות ומופעי ביה"ס

10%

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות