חזון בית הספר

 

בית חינוך ע"ש אילן רמון

"אנו רואים את החיים כמתנה שניתנה לנו , ותפקידנו הוא למצות אותם בהתאם 

         לחוזקות וליכולות הרבות והמגוונות שלנו"    (אילן רמון) 

◄ החזון (המתהווה) שלנו

חטיבת הביניים ע״ש אילן רמון מהווה זו השנה הרביעית בית של חינוך ומשמעות עבור הבאים בשעריה. בית הספר רואה בעשייה החינוכית ובדיאלוג החינוכי אמצעים מרכזיים המכוונים – לפתח ולהצמיח בוגרים ערכיים, אכפתיים, המביאים לידי מימוש  ומיצוי של היכולות והנטיות הפנימיות שלהם  מתוך רצון ומחויבות לתרום ולהשפיע על החברה בה הם חיים.  

בית חינוך אילן רמון מכוון ל:

א. לעודד ולהוביל התנסויות חדשניות, ומשמעותיות ומובילות בתחומי החינוך והלמידה.

ב. לאפשר התנסויות המקדמות מיטביות (well being) ורווחה נפשית.

ג. לסייע בפיתוח מצפן פנימי ערכי ומוסרי. כל זאת מתוך הכרה וכבוד לשונות ולגיוון האנושי. 

בהתאם לגישה זו, גם תהליכי הלמידה  נתפסים  כמתפתחים  בתוך הקשרים והתנסויות בינאישיות – בזיקה שבין הילד, אנשי החינוך,  הקונטקסט החברתי, והקהילה הרחבה; ההורים, הרשות עירונית ומשרד החינוך. אנו רואים בבאי בית הספר שותפים פעילים בחשיבה ובפיתוח הזהות הבית ספרית המתגבשת. 

◄ יעדים ממוקדים

1. פיתוח פדגוגיה מצמיחה  ודיאלוג סביב תהליכי למידה (שיתופיות, העצמה)

2. עידוד חוויות של קשר ואינטראקציות בינאישיות מספקות

3. טיפוח אקלים חינוכי- חברתי של מעורבות, שייכות ואכפתיות

4. חיזוק באמצעות העצמה רגשית  וחברתית 

5. גיבוש תהליכי  זהות עצמית במפגש עם גיל ההתבגרות  

◄ הדרך שלנו

אילן רמון כתב על  "הדרך":   "הדרך היא להיות אדם חושב, חוקר ,יוצר ומכבד את הבריות"

התשתית החינוכית נשענת על "חמש אבנים גדולות" – חמישה מרכיבי ליבה שלתפיסתנו  סיפוקם יוביל לקידום תהליכים של רווחה נפשית ומיטביות (well being):

1. מוגנות  – כצורך  יסוד בסיסי הבא לידי ביטוי כחלק מצמיחת בית הספר וכחלק מביסוס שגרות ואורחות החיים

2. שייכות ובטחון – החוויה של התלמיד שהוא חלק מקבוצה מקבלת ורחבה

3. רלוונטיות  ומשמעות –  גילוי סקרנות, עניין ורלוונטיות בתוך תהליכי הלמידה

4. מיצוי ומצוינות –  עידוד חוויות של מסוגלות, הצלחה ומיצוי יכולות ונטיות פנימיות

5. מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

◄ העשייה שלנו

מקצת מתכניות ייחודיות המיושמות בחיי היום יום בבית ספרנו בשנת הלימודים תש"פ: 

א. תפיסות פדגוגיות חדשניות הרואות את התלמיד במרכז כדוגמת "תכנית חוסן" ותכנית "עמיתים".

ב. שבוע ״למידה אחרת בסימן אילן רמון״ – מסורת שעיקרה למידה חוויתית והתנסותית  סביב תחום דעת בשבוע למידה ייחודי.

ג. למידה  בינתחומית (אינטרדיסציפלינרית) –מיזם חדשני המאפשר שילוב בין תחומי דעת (לדוג׳  "ארון הספרים"- המשלב הוראת תנ"ך וספרות ביחד), לימודי מגדר והקניית אסטרטגיות למידה.

ד. מקצועות בחירה (״קמפוס רמון״):  במסגרת תכנית הלימודים לומד כל תלמיד קורס העשרה בתחום דעת ע״פ בחירה (לדוג׳ צילום, פריסבי, רובוטיקה, מחול, קט רגל, גרמנית, סינית, צרפתית, דיבייט, תאטרון ועוד..)

ה. ״מרכזי העצמה״- מענים לימודיים/ רגשיים מותאמים: לדוג׳  מרכז מהות, מערך השילוב, תכנית אל״ה, תכנית אמירים,  קבוצות מיצוי במתימטיקה והעצמה  חברתית – רגשית (עבור מי שנמצא זכאי)

ו. תכניות העשרה וחיזוק מצוינות אישית כדוגמת מעבדת חלל (Space Lab), תחרויות רובוטיקה, שגרירי הצלה ותקשורת, מש"צים.

ז. נבחרות בית ספר: קט רגל בנות, כדורשת, אופני הרים, קט רגל בנים, אתלטיקה וכדורסל בנים.

ח. קהילת הורים – מפגשי הורים בנוסח ״הרצאות TED״ במהלכם הורים מעשירים הורים  בתחומי ידע בהם הם מתמחים. 

"אתה צריך לדעת מה אתה אוהב לעשות, ולא מה אתה רוצה להיות. כשאתה יודע מה אתה אוהב לעשות, אתה צריך לחפש את התחום או המקצוע שבו תוכל לעשות את מה שאתה אוהב, ואז אתה יודע מה להיות"

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות