הצוות החינוכי

הנהלה:

תפקידשם
מנהל ביה"סעידו לביא
סגנית מנהל רכזת פדגוגיתאפרת שיאון ריבלין
סגנית מנהל, אחראית מערכת, רכזת חינוך חברתיעדי דרי דרור
מנהלת שכבת טלינדה קטן
יועצת שכבת טגליה הראל
מנהלת שכבת חיפית מזרחי
יועצת שכבת חאביבה שקד
מנהלת שכבת זענבר אבוטבול
יועצת שכבת זחלי קור
פסיכולוגית ביה"סד"ר קרן טל
 

 

מנהלה:
תפקידשם
לבורנט מחשביםרענן מנצור
לבורנטית מדעיםנלה ברייב
מדריכת מוגנותנטלי גלבוע
מנהל משקדניאל ניסני
מנהלנית ראשיתסיון מאיר
מנהלניתקרולינה חג'בי
מנהלניתשלי קרסו
מנהלת מרכז מהו"תעינב ברעם
מנהלת חשבונותאליס גל
סייעת ז'5רחל כהן מסלתון
סייעת ח'4מעיין סבג
סייעת ט'4יפה אדר לוי
פסיכולוגיתד"ר קרן טל
פסיכולוגית חנ"מאושרה קמינקא
 
מחנכים:

 

יום חופשיתפקידשם
שכבת ז'
א'מחנכת ז'1ריווא דעאס
ד'מחנכת ז'2ריקי רובין
א'מחנכת ז'3ג'מילה עבד-אלקדר
ג'מחנכת ז'4מיטל סגל
ו'מחנך ז'5אלעד שיק
ג'מחנכת ז'6אביב נהרי
ו'מחנכת ז'7ענבר אבוטבול
א'מחנכת ז'8אריאלה אורן
שכבת ח'
ו'מחנכת ח'1קרן גונן
ה'מחנכת ח'2תהילה חובב
ה'מחנכת ח'3אפרת גבריאל ספיר
ו'מחנכת ח'4יפעת רוזנר
ג'מחנכת ח'5יפית מזרחי
ד'מחנכת ח'6ליאור לכנר
ד'מחנכת ח'7גבי בסון
ד'מחנכת ח'8אפרת שיאון ריבלין
ה'מחנכת ח'9חנה סבירסקי
שכבת ט'
ג'מחנכת ט'1גלית מוצרי
ג' ד'מחנכת ט'2לינדה קטן
ו'מחנכת ט'3אורית קובליקר
ה'מחנכת ט'4סייפן פישר
ו'מחנך ט'5אסף חגואל
ג'מחנכת ט'6הדס מאיוסט
ה'מחנכת ט'7רעות חג'ג'

רכזות מקצוע:

 

יום חופשיתפקידשם
ה'רכזת מדעיםבתיה וגנפלד
ג'רכזת מתמטיקהגלית מוצרי
א'רכזת ערביתג'מילה עבד אלקאדר
ג' ד'רכזת הומניסטיקהלינדה קטן
ד'רכזת אנגליתריקי רובין
ו'רכזת חינוך גופני + רכזת זה"ביפעת רוזנר
א' ה' ו'רכזת היסטוריה ותרבות ישראלאיריס שפר אילן

בעלי תפקידים:

תפקידשם
רכזת פרויקט השאלת ספרים + ספרניתאירית רולניק
רכזת חברתית ומערכתעדי דרי דרור
רכזת Space Labדורון
רכז טיוליםאסף חגואל
רכזת מתנדביםתהילה חובב
רכז ביטחוןליאור לכנר
רכזת מועצת תלמידיםאפרת ספיר גבריאל
רכז מקצועות בחירה, רכז תקשובאלעד שיק

מורים מקצועיים:

 

יום חופשימקצועות לימודשם
א'ערביתדועאא אבו אסבע
ו'עבריתענבר אבוטבול
א'עברית, ארון הספריםאריאלה אורן
ד'אנגליתאולנה אזימוב (לנה)
ד'ארון הספרים, אל"הגבי בסון
א' ו'מהו"ת שילובברעם עינב
ד'אסטרטגיות למידה, שילובמירי גוברמן נחמיאס
ו'חנ"ג, מחולקרן גונן
ד'אנגליתרבקה גורן
ד'אנגליתגלית גילן
ה'מסע אל העבר, אזרחות, אל"האמיר גרינברג
א' ו'חנ"ג, קטרגליריב דמתי
ב' ד' ו'אנגליתאיילת דנינו
א'ערביתריווא דעאס
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהעדי דרי דרור
ג'מתמטיקהמיכל האושנר מיכו
ה'חנ"מענבר הלל
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהבתיה וגנפלד
ה'ארון הספרים, אל"הרעות חג'ג'
ו'של"חאסף חגואל
ה'מסע אל העבר, אל"התהילה חובב
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהטליה טיקטינסקי
ג' ו'מתמטיקהעינב טננבאום
ג'מתמטיקהאסף ישי
ו'ארון הספרים, כהןשירן כהן
ו'אנגליתליאור לכנר
ג'מתמטיקההדס מאיוסט
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהיעל מאייר
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהאור מורים
ג'מתמטיקהגלית מוצרי
ג'מתמטיקה, חנ"מיפית מזרחי
א' ה' ו'של"חצביקה מקור
ג'מתמטיקהאביב נהרי
א'שילובמירב נח
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהחנה סבירסקי
ג'חנ"ממיטל סגל
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיה, אל"האפרת ספיר גבריאל
א'ערביתג'מילה עבד אלקאדר
א'עברית, מסע אל העבר, אל"ההילה עקיבא
ה'חנ"מסייפן פישר
ו'מסע אל העבר, אזרחות, אל"האורית קובליבקר
ד'אנגליתמלכי קוגן
ג' ד'עבריתלינדה קטן
א' ו'שילובשני קפלן
ג'מתמטיקהפזית קרימרמן
ד'אנגליתריקי רובין
ו'חנ"ג, זה"ביפעת רוזנר
ג'מתמטיקהאביה רחמן לוי
ד'עבריתאפרת שיאון ריבלין
ו'חנ"ג, זה"באלעד שיק
ה'מדעים, פיסיקה וביולוגיה-כימיהדפנה סלפטר
א' ה' ו'מסע אל העבר, אל"האיריס שפר אילן
כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות