מדדי הערכה אנגלית

שכבה ז : כיתה רגילה

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

בוחן אוצר מילים במחצית 10%

הערכה חלופית – מצגת ואו הצגת נושא 10%

תלמידאות 10%

 

כיתת מיצוי תבחן בבחנים ובחנים רצופים לפי הצורך לא פחות מארבעה פרמטרים למחצית.

 

שכבה ח  הקבצה א ו ב

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

בוחן אוצר מילים ואו בוחן כתיבה במחצית 10%

הערכה חלופית – מצגת ואו הצגת נושא 10%

תלמידאות 10%

 

שכבה ח הקבצה ג

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

בוחן אוצר מילים במחצית 10%

תלמידאות 10%

פרמטר נוסף או עבודת כיתה או כתיבה 10%

 

שכבה ט הקבצה א

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

בוחן אוצר מילים במחצית 10%

בוחן כתיבה 5%

הערכה חלופית Ted Talks 10%

תלמידאות 5%

 

 

שכבה ט הקבצה ב

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

בוחן אוצר מילים ואו בוחן כתיבה במחצית 10%

הערכה חלופית – הצגת נושא 10%

תלמידאות 10%

 

 

שכבה ט הקבצה ג

2 מבחנים במחצית כל אחד 35%

2 בחני אוצר מילים 20%

תלמידאות 10%

 

 

  • מופעי הערכה ניתנים לשינוי לפי הצורך העולה במהלך השנה.
  • כיתות קטנות יבחנו לפי שיקול המורה המלמד.
כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות