תקנון בית הספר

כללי התנהגות לשמירה על אורחות החיים הנהוגים בבית הספר


נוכחות תלמידים

1.       ביקור סדיר

§           יש להגיע בקביעות לבית הספר.
במקרה של היעדרות יש לעדכן מראש או בבוקר יום ההיעדרות את המחנכ/ת.
וכן לספק אישור בכתב עם החזרה ללימודים. על כל היעדרות מבית הספר תירשם הערת "חיסור" במשו"ב. (בבית ספרנו, אין הבחנה בין חיסור מוצדק לחיסור שאינו מוצדק).
על היעדרות מפאת מחלה עד חמישה ימים יש להביא אישור מההורים
.
על היעדרות מפאת מחלה מחמישה ימים ומעלה יש להביא אישור רפואי
.

§           על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אין להתיר היעדרות תלמידים מלימודים בשל חופשות או נסיעות בארץ ובחו"ל. היעדרות ממושכת יוצרת פערים לימודיים וקושי בהשלמת החומר הנלמד.

בחוזרי מנכ"ל מב'/8, מג/1, מד/9 נכתב:

"אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחוץ לארץ או בשל אירועים משפחתיים וחברתיים בארץ. במקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה מנומקת אל מנהל המחוז אך בכל מקרה אין להיעדר מבית הספר לפני קבלת ההיתר".

§           מועדי הסעות האוטובוסים העירוניים יתפרסמו ובאתר ביה"ס.

2.       איחורים

§         יום הלימודים מתחיל בשעה 08:25
כניסה בשער בית הספר לאחר הצלצול הינה איחור אלא אם הוצג אישור רפואי
.

§         יש להיכנס לכיתה עם הישמע הצלצול, לפני כניסת המורה.
השיעור הראשון מתחיל בשעה 8:30. לאחר שעה זו לא תתאפשר יציאה מהכיתה לכל מטרה שהיא לרבות התארגנות והבאת ציוד.

§         כניסה באיחור לשיעור במהלך היום וכן המתנה למורה במסדרון תחשבנה כ"איחור הפרעה" ותופענה כהערה במשו"ב.

איחורים חוזרים ונשנים, הן בבוקר והן במהלך היום, יגררו הורדה בציון בהתנהגות כוללת.

3.       יציאה מבית הספר

§         אין יציאה משטח בית הספר בטרם הסתיים יום הלימודים.

§         במקרים בהם יידרש התלמיד לצאת מבית הספר בטרם הסתיים יום הלימודים (על פי המערכת הכיתתית), יוכל לעשות זאת אך ורק בליווי אחד ההורים עד השעה 12:50 (לאחר מכן ניתן לשחרר באופן טלפוני).

§         בכל מקרה של יציאה יש לעדכן את מחנך/ת הכיתה, לקבל אישור בכתב ממזכירות בית הספר (אשר יימסר לשומר ביציאה) ולחתום במחברת היציאות אשר תוצב במזכירות. כמו כן, יש להגיע עם אישור כתוב ביום למחרת.

 

הבאת אישורים  על היעדרויות/איחורים/ יציאות היא באחריותו של התלמיד.

 

התנהגות נאותה ומכבדת

1.       התנהגות במהלך השיעור

התנהגות ראויה במהלך השיעור כוללת הגעה בזמן,  עמידה עם כניסת המורה, הקשבה, הימנעות מפטפוט, מעורבות ושיתוף פעולה עם המורה והתלמידים. להלן מספר דגשים:

 

§         חל איסור על אכילה ושתייה בשיעור, כולל לעיסת מסטיק. שתייה מותרת מבקבוק מים בלבד.

§         במהלך השיעור אין לעמוד, לשוטט בכיתה, לפטפט, לדבר או לצאת ללא רשות המורה (לרבות יציאה לשירותים, הבאת ציוד וכיו"ב). היציאה במהלך השיעור מפריעה ללמידה השוטפת ומקשה על הריכוז בכיתה  ולכן לא תתאפשר מלבד במצבים מיוחדים ובאישור המורה.

§         הפעלת המזגן וכיבויו, פתיחת חלונות ווילונות וסגירתם, בהנחיית המורה בכיתה.

§         חל איסור על שימוש במכשירים אלקטרוניים מכל הסוגים במהלך השיעור ללא אישור המורה.

§         הטלפון הנייד צריך להיות כבוי או במצב שקט בתוך התיק (או הלוקר). במידה וייעשה שימוש בטלפון נייד במהלך השיעור, המכשיר יועבר למזכירות ויוחזר לתלמיד בסוף יום הלימודים תוך יידוע ההורים בכתב.

לגבי הסעיפים הנ"ל הטיפול יעשה באחת או יותר מהדרכים הבאות בהתאם לחומרת ההתנהגות ומידת הישנותה:

ý     אזהרת התלמיד

ý     רישום הערת "הפרעה" במשו"ב

ý     הטלת משימה בבית/בביה"ס

ý     יידוע ההורים

ý     הורדת ציון בהתנהגות במקצוע

 

2.       התנהגות במהלך ההפסקה ולאחר יום הלימודים

ההפסקה נועדה למנוחה, אכילה, ביקור בשירותים והתארגנות לשיעור הבא. השהייה בהפסקה מותרת בכל שטח בית הספר (מלבד חדר המורים והחדרים הנעולים) בכפוף לתנאים הבאים:

§         משחקי כדור ו/ או ריצה מותרים בחצר ובמגרש בלבד (ולא בכיתות/מדרגות/ מסדרונות).

§         יש להשליך פסולת לפחי המיחזור.

§         הקניה בקפיטריה מותרת רק בהפסקות. יש לכבד את העומדים בתור ולהימנע מדחיפות בזמן ההמתנה.

§         במקרה שמתעוררת בעיה במהלך ההפסקה יש לפנות למורה התורן הקרוב או לאחד מבעלי התפקידים.

§         יש להישמע להוראות המורה התורן או כל בעל תפקיד אחר.

§         אין להיכנס עם שתיה ממותקת למסדרונות בית הספר.

§         יש להקפיד על הרמת כיסאות בתום יום הלימודים.

 3.       אלימות והשחתת רכוש


אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות.מדיניות בית הספר היא "אפס סובלנות לאלימות". לא יתקבל כל מעשה אלים – פיזי או מילולי.

לא ייעשה שימוש לרעה ברשתות חברתיות (וואטסאפ, סנאפצ'ט, פייסבוק, אינסטגרם וכו'). במקרה של פגיעה ברשתות החברתיות יש לדווח לצוות בית הספר והעניין יטופל.

 

הטיפול במקרה של אלימות או השחתת רכוש יעשה באחת או יותר מן הדרכים הבאות בהתאם לחומרת ההתנהגות ומידת הישנותה:

ý      שיחה אישית עם התלמיד.

ý      יידוע הגורמים החינוכיים ותיעוד המקרה בתיק אישי.

ý      הטלת משימה בבית / בביה"ס.

ý      דיווח להורים / הזמנת הורים לשיחה.

ý      הורדת ציון בהתנהגות בסעיף המתאים.

ý      השעייה מלימודים בכיתה וביצוע מטלה חלופית, לרבות לימודים בכיתה אחרת.

ý      השעייה מבית הספר.

 

במקרה של השחתת רכוש, תיקון ושיפוץ הנזק באחריות המשחית.

4.       הופעה נאותה

§         הכניסה לשטח ביה"ס בזמן לימודים היא בתלבושת ביה"ס בלבד, החל מהיום הראשון של שנת הלימודים.
התלבושת כוללת:

ü      חולצת שרוול ארוך או שרוול קצר וכן סווטשירט עם סמל ביה"ס בצבע אחיד. חולצת בית ספר  בצבע לבן היא חובה (לטקסים ואירועים). בנוסף לכך, כל הצבעים מותרים. העוברת את קו המכנסיים, (הלבוש הנראה לעין חולצה קצרה, ארוכה, סווטשירט חייב להיות עם סמל בית הספר).

ü      מכנסיים ללא קרעים. חצאיות ומכנסיים קצרים מותרים באורך הברך ומטה.

ü      נעליים או סנדלים בלבד!

§         המעיל לא ישמש תחליף לתלבושת. תלמיד רשאי ללבוש מעיל רק אם הוא לבוש בתלבושת חורף (סווטשרט).


במקרה של הופעה בלתי הולמת
 התלמיד לא יכנס לשיעורים עד שישפר את הופעתו כנדרש. הופעה לבית הספר באופן שאינו הולם ומכבד, תגרור הורדה בציון ההתנהגות הכולל.

5.       עישון

אין לעשן בבית הספר או בכל פעילות בית ספרית המתקיימת מחוץ לכותלי בית הספר. תלמיד שייתפס מעשן, הנושא יטופל וידווח להורים.

 

בטיחות

§         באי בית הספר צריכים לדעת היכן נמצאים מרחבים מוגנים במקרה חירום הדורש פינוי. מעל כל דלת כיתה קיים שלט, המסביר לאן צריך להתפנות במקרה חירום.

§         רוכבי האופניים מתבקשים לקשור את האופניים רק בשטח המוקצה לכך.

§         אין להגיע עם סקייטבורדים וקורקינטים.

§         הרכיבה על אופניים חשמליים אסורה על פי חוק עד גיל 16. לפיכך, אין להגיע עם אופניים חשמליים ואין להכניסם אל שטח ביה"ס.

§         חל איסור על הכנסת סוללות של אופניים חשמליים אל שטח ביה"ס מטעמי בטיחות ועל לפי חוזר מנכ"ל.

§         על התלמידים חלה אחריות על רכושם הפרטי. רצוי לא להביא חפצי ערך לביה"ס.

 

כל כללי ההתנהגות המפורטים לעיל מחייבים את תלמידי בית הספר בפעילויות ואירועים מטעם בית הספר, גם אם נערכים מחוץ לכתלי בית הספר.

 

תקשורת עם צוות בית הספר וקבלת הודעות ועדכונים

§         תלמידי בית הספר והוריהם יקבלו סיסמה אישית לתכנת משו"ב. תכנת משו"ב מאפשרת לתלמיד ולהוריו להתעדכן בכל המידע הבית ספרי הכללי ובמידע אישי של התלמיד כגון חיזוקים חיוביים, הכנת שיעורי בית, היעדרויות, איחורים, ציונים וכדומה.
הנגישות הקלה למידע מאפשרת לתלמידים לפתח עצמאות ואחריות בתהליכי הלמידה וכן לבצע בקרה ומשוב.  באמצעות המשו"ב ניתן להתעדכן בשינויי מערכת וכן לקבל הודעות שוטפות. חובת קבלת ההודעות חלה על התלמיד.
צוות בית הספר סבור כי ההורים הם שותפים המהווים חלק משמעותי וחיוני לתהליך הלמידה וההתפתחות של הילד/ה בבית הספר. מערכת המשו"ב תאפשר שיתוף של ההורים בחיי היום-יום של ילדיהם בבית הספר.

מערכת המשו"ב מאפשרת דרך התקשרות עם המורים המקצועיים, יחד עם זאת, אינה מהווה תחליף לקשר הבלתי אמצעי עם אנשי הצוות. מפגשי הורה-מחנך-תלמיד יתקיימו מספר פעמים בשנה.
כמו כן, ניתן לפנות לכל אחד מאנשי הצוות באופן ובזמנים אשר יימסרו בתחילת השנה.

צוות בית הספר רואה חשיבות רבה בשיתוף הפעולה ובמעורבות ההורים בתהליכי הלמידה של התלמיד, בדרכו להצלחה מקסימלית.

 

למידה ופדגוגיה

§         הלמידה בבית הספר תתקיים בשיעורים, בשעות החינוך ובמרחבים השונים. צוות בית הספר יקדם למידה חווייתית ויעשה שימוש בפדגוגיות של המאה ה-21 . מפגשי  החינוך יוקדשו להעצמה ולהתפתחות אישית של התלמידים.

§         אנו ערוכים לתת מענה לתלמידים עם צרכים שונים. בבית הספר פועלות 3 מסגרות תמיכה עיקריות: תכנית שילוב לילדים שנמצאו זכאים על ידי ועדת שילוב, תכנית אל"ה שמטרתה לתת מענה פרטני לתלמידים עם קשיי למידה מגוונים ומרכז מהו"ת שמספק מסגרת מכילה ותמיכה רגשית ולימודית לאורך כל יום הלימודים.

§         התאמות לימודיות יינתנו על פי שיקול דעתו של הצוות החינוכי, לפי צרכי התלמיד, בכפוף לאבחון ולקבלת כרטיס התאמות מיועצת ביה"ס. 

כניסה למערכת