הצוות החינוכי

הנהלה:

תפקידשם
מנהל ביה"סעידו לביא
יועצת שכבת זאביבה שקד
יועצת שכבת חגליה הראל
יועצת שכבת טחלי קור
מנהלת שכבת זאפרת שיאון ריבלין
מנהלת שכבת חלינדה קטן
מנהל שכבת טאלעד שיק
רכזת חברתית ומערכתעדי דרי דרור
פסיכולוגית ביה"סד"ר קרן טל
 
 
יועצות:
יום חופשיטלפוןתפקידשם
  יועצת שכבת זאביבה שקד
ו יועצת שכבת חגליה הראל
ו יועצת שכבת טחלי קור
 
 
מנהלי שכבות:
יום חופשיטלפוןתפקידשם
ה מנהלת שכבת זאפרת שיאון ריבלין
ד מנהלת שכבת חלינדה קטן
ו050-2208578מנהל שכבת טאלעד שיק
 
 
מחנכים:
יום חופשיטלפוןתפקידשם
ו מחנכת ז'1דורית זכריה
ה053-3348044מחנכת ז'2תהילה חובב
ב מחנכת ז'3שירן כהן
ב050-5352232מחנכת ז'3אפרת ספיר גבריאל
ו מחנכת ז'4חנה סבירסקי
ו052-7484448מחנכת ז'4יפעת רוזנר
ד, ו מחנכת ז'5יפית מזרחי
ו052-3834905מחנך ז'6יריב דמתי
ג מחנכת ז'6אורית קובליבקר
ו052-2503578מחנכת ז'7קרן גונן
ג מחנכת ז'7גלית גילן
ב מחנכת ז'8גבי בסון
ה מחנכת ז'8אפרת שיאון ריבלין
ו מחנכת ז'9ענבר אבוטבול
ו מחנכת ז'9דפנה סלפטר
    
ד050-8569459מחנכת ח'1גלית מוצרי
ד מחנכת ח'2לינדה קטן
ה מחנכת ח'3איריס שפר אילן
ד052-5771507מחנכת ח'4סייפן פישר
ה מחנך ח'5אסף חגואל
ד052-8368285מחנכת ח'6הדס מאיוסט
ג מחנכת ח'7רעות חג'ג'
    
ג מחנך ט'1ליאור לכנר
ו052-5200744מחנכת ט'2ג'מילה עבד אלקאדר
ג מחנכת ט'3ריקי רובין
ה050-6592222מחנכת ט'4מיטל סגל
ו050-2208578מחנך ט'5אלעד שיק
ו055-8838341מחנכת ט'6עדי דרי דרור
 053-7221899מחנכת ט'7הילה עקיבא


רכזות מקצוע:
יום חופשיטלפוןתפקידשם
ו רכזת מדעיםבתיה וגנפלד
ד050-8569459רכזת מתמטיקהגלית מוצרי
ו052-5200744רכזת ערביתג'מילה עבד אלקאדר
ד רכזת הומניסטיקהלינדה קטן
ג רכזת אנגליתריקי רובין
ו052-7484448רכזת חינוך גופנייפעת רוזנר
ה רכזת היסטוריה ותרבות ישראלאיריס שפר אילן

מורים מקצועיים:

יום חופשיטלפוןתפקידשם
ב, ד מורה לערביתדועאא אבו אסבע
ו מורה לעברית, לשל"ח ולאל"הענבר אבוטבול
א, ג, ו מורת שילוב ואל"ההדס אושרי
ב מורה לארון הספרים ולאל"הגבי בסון
ו052-2503578מורה לחינוך גופני, למחול ולזה"בקרן גונן
ג מורה לאנגליתרבקה גורן
ג מורה לאנגליתגלית גילן
ו052-3834905מורה לחינוך גופני ולקט-רגליריב דמתי
ב, ג, ו מורה לאנגליתאיילת דנינו
ב  מורה לערביתריווא דעאס
ו055-8838341מורה למדעים, לפיסיקה ולביולוגיה-כימיהעדי דרי דרור
ד מורה למתמטיקהמיכל האושנר מיכו
ו מורה למדעים, לפיסיקה ולביולוגיה-כימיהבתיה וגנפלד
ו מורה למדעים, לפיסיקה ולביולוגיה-כימיהדורית זכריה
ג מורה לארון הספרים ולאל"הרעות חג'ג'
ה מורה לשל"חאסף חגואל
ה053-3348044מורה להיסטוריה, למסע אל העבר, לתרבות ישראל ולאל"התהילה חובב
ה050-9972091מורה למדעיםטליה טיקטינסקי
ד054-6627067מורה למתמטיקהאסף ישי
ב מורה לארון הספרים ולאל"השירן כהן
ה מורה לאנגלית ולעבריתזוהר כוכבי
ג מורה לאנגליתליאור לכנר
ד052-8368285מורה למתמטיקההדס מאיוסט
ו054-7502911מורה למדעים, לפיסיקה ולביולוגיה-כימיהיעל מאייר
ד050-8569459מורה למתמטיקהגלית מוצרי
ד, ו מורה לחינוך מיוחד ולמתמטיקהיפית מזרחי
ג050-4454901מורה לשילוב, למתמטיקה ולאל"המירב נח
ו מורה למתמטיקה, למדעים, לפיסיקה ולביולוגיה-כימיהחנה סבירסקי
ה050-6592222מורה לחינוך מיוחד ולעבריתמיטל סגל
ו מורה למדעים ולביולוגיה-כימיהדפנה סלפטר
ב050-5352232מורה לארון הספרים, לתרבות ישראל ולאל"האפרת ספיר גבריאל
ו052-5200744מורה לערביתג'מילה עבד אלקאדר
 053-7221899מורה להיסטוריה ולעבריתהילה עקיבא
ד052-5771507מורה לחינוך מיוחד ולעבריתסייפן פישר
ו מורה לשילוב ולאל"הדורון פסטרנק
ג מורה להיסטוריה, לאזרחות ולאל"האורית קובליבקר
ג מורה לאנגליתמלכי קוגן
ד מורה לעבריתלינדה קטן
ד, ו מורה לעברית, למתמטיקה ולאל"השני קפלן
ד מורה למתמטיקהפזית קרימרמן
ג מורה לאנגליתריקי רובין
ו052-7484448מורה לחינוך גופנייפעת רוזנר
ד מורה למתמטיקהאביה רחמן לוי
ה מורה לעבריתאפרת שיאון ריבלין
ו050-2208578מורה לחינוך גופניאלעד שיק
ב, ג מורה לאנגליתגלית שני
ה מורה להיסטוריה, למסע אל העבר, לתרבות ישראל ולאל"האיריס שפר אילן
ד050-7808087מורה למתמטיקה ולחינוך פיננסיאלכס תורן

בעלי תפקידים:

תפקידשם
רכזת פרויקט השאלת ספריםגבי בסון
רכזת זהירות בדרכיםקרן גונן
רכזת חברתית ומערכתעדי דרי דרור
רכזת Space Labבתיה וגנפלד
רכז טיוליםאסף חגואל
רכזת מתנדביםשירן כהן
רכז תקשובזוהר כוכבי
רכז ביטחוןליאור לכנר
רכזת מועצת תלמידיםהילה עקיבא
רכז מקצועות בחירה, שגרירי הצלה ויזמות כחול-לבןאלעד שיק

מנהלה:

תפקידשם
לבורנט מחשביםרענן מנצור
לבורנטית מדעיםנלה ברייב
מדריכת מוגנותנטלי גלבוע
מנהל משקחזי שי
מנהלנית ראשיתסיון מאיר
מנהלניתקרולינה חג'בי
מנהלניתשלי קרסו
מנהלת מרכז מהו"תעינב ברעם
מנהלת חשבונותאליס גל
סייעת ז'5מעיין סבג
סייעת ח'4יפה אדר לוי
סייעת ט'4מרסלה מנקס
פסיכולוגיתד"ר קרן טל
פסיכולוגיתאושרה קמינקא
כניסה למערכת