תרבות ישראל בשכבת ז'

הכנת שטרות של דמויות מופת שהתלמידים בחרו וחקרו אותן.

כניסה למערכת