תחרות יזמים צעירים

חטיבת רמון השתתפה בתחרות יזמים צעירים.

כניסה למערכת