שיעור מתוקשב בארון הספרים

שיעור ארון הספרים דיגיטאלי- משימות שניתנות ע"י סריקת ברקוד.
 
פרק כד' מלכים ב'
איבוד ההנהגה בממלכת יהודה וחורבן הבית. 
בקישור לכתבות בנות ימנו- על מקרי "עדר ללא רועה".
 
לאחר קריאת הכתבה ומענה על שאלות מנחות,  העבירו בכיתה את תמצית הדברים וכיצד הדבר מתקשר לפרק הנלמד.
כניסה למערכת