ציון יום השואה הבינלאומי בחטיבה

 

יום השואה הבינלאומי נערך ב- 27.1. הפעילויות ליום זה הוכנו ע"י צוות היסטוריה. להלן תמונות מיום זה:

 

כניסה למערכת