יום מקוון - שכבת ז'

לתלמידי שכבת ז' והוריהם שלום רב,

ביום חמישי הקרוב, ה- 14.2.19, יתקיים יום לימודים מקוון לתלמידי שכבת ז'.

במסגרת יום זה התלמידים יישארו בבית ויעשו משימות אוריינות במתמטיקה ומדעים.

 

לצורך השתתפות ביום זה על ההורים לאשר בהקדם את ההשתתפות של בנם/בתם באמצעות חתימה דיגיטלית על הטופס המצ"ב

https://goo.gl/forms/M4XkdWM1W1bZy91c2

הטופס מכיל חוזר מפורט לתלמידים והוריהם והנחיות באשר לביצוע התרגיל.

 

זוהר כוכבי

רכז תקשוב

כניסה למערכת