שבוע העברית בחטיבת רמון

ציון יום העברית נקבע לתאריך כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, מחייה השפה העברית.
בחט"ב אילן רמון ציינו את חשיבות השפה העברית בשבוע שכלל פעילויות מגוונות:
בכל בוקר פתחנו בכל כיתה בפעילות חוויתית קצרה, חידון, חידושי מילים וכד' (בחסות צוות עברית).
בשיעור העברית הועברה פעילות יצירתית בנושא חידושי מילים של האקדמיה ללשון, והתוצרים יוצגו בתערוכה במבני השכבות.
בכניסה לבית הספר הועמד לוח ובו ניבים ופירושיהם, לוח שהלך והתמלא במהלך השבוע.

כניסה למערכת