ביקור פרחי ניהול - 7/1/19

ביקור של 25 פרחי ניהול מטעם אבני ראשה (המכון להכשרת מנהלי בתי ספר) בחטיבת רמון.

 

כניסה למערכת